Misja przedszkola


Misja przedszkola

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym każde dziecko:

Zostanie dobrze przygotowane do zdobywania dalszych szczebli edukacji
Rozwinie swoje zdolności językowe poprzez naturalne „ zanurzanie” w język angielski
Rozwinie swoje zainteresowania
Otworzy się na świat, inne kultury i języki, z którymi zetknie się podczas zajęć w przedszkolu
Nauczy się samodzielności i społecznie akceptowanych zachowań, które będą niezbędne w podejmowaniu kontaktów z rówieśnikami i innymi ludźmi
Zostanie wychowane w duchu wartości uniwersalnych i w poszanowaniu tradycji swojego regionu miejsca zamieszkania
Stanie się odpowiedzialne za zdrowie własne i stan naszego środowiska
Przedszkolowo.pl logo