Opłaty


Od 1 września 2014 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Dydnia zmieniająca dotychczasowe zasady opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Według nowych przepisów świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie 5 godzin dziennie (podstawa programowa od 7.30 do 12.30 ) są bezpłatne. Każda następna godzina poza podstawę programową kosztuje 1,00 zł.

Na początku roku szkolnego są podpisywane z rodzicami umowy cywilno- prawne, gdzie rodzice deklarują na ile godzin zapisują dziecko do przedszkola. Istnieje możliwość zostawienia dziecka w przedszkolu dłużej niż rodzic zdeklarował w umowie, wtedy za każdą rozpoczętą godzinę rodzic zapłaci w następnym miesiącu.

Opłaty wnoszone są do 9 dnia każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia na konto Urzędu Gminy w Dydni.

W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata za przedszkole wynosi 75 % minimalnego wynagrodzenia, za jedną godzinę świadczeń.

Przedszkolowo.pl logo