Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

RUCH TO ZDROWIE!

Pamiętajcie mili moi
Gimnastyka wszak nie boli.
I niech każdy głośno powie:
RUCH TO ZDROWIE! RUCH TO ZDROWIE!
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Dydni doskonale znają treść i sens powyższej rymowanki. Uczestniczyliśmy bowiem w zajęciach, mających na celu ukazanie roli aktywności ruchowej w życiu każdego człowieka.
Temat zajęć: Ruch to zdrowie!
Cel ogólny:
-Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności ruchowej na prawidłowy rozwój organizmu;
-Kształtowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu;
-Zwiększenie aktywności fizycznej;
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozumie znaczenie aktywności ruchowej;
-szybko reaguje na sygnały słowne;
- chętnie uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej;
- improwizuje ruchem treść piosenki;
- współdziała w grupie;
- pozna rymowankę „Sport”;
- rozwija świadomość własnego ciała;
Metody:
-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
-elementy Metody KLANZY;
-ćwiczenia praktyczne;
-burza mózgów;

Formy organizacji zajęć:
-zbiorowa i grupowa.

Środki i materiały dydaktyczne:
-skrzynka z kolorowymi kopertami, ilustracje przedstawiające kontrastowe sytuacje, nagranie piosenki „Skacz do góry”, chusta KLANZY, podkład muzyczny, opaski z rysunkami piłek w trzech kolorach.
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie według Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Dzieci ustawione w kole:
- witamy się stopami;
- witamy się łokciami;
- witamy swoje kolana, a następnie kolana sąsiadów;
- witamy plecy- głaszczemy dłońmi, poklepujemy delikatnie;
- witamy oczami wszystkich;
2. Gimnastyka poranna. Zestaw ćwiczeń pobudzających mięśnie różnych części ciała. Rozmowa na temat samopoczucia i nastroju dzieci
3. Burza mózgów: Co to znaczy, że ruch to zdrowie?
4. Ścieżka zdrowia dla dzieci.
Wybrane dziecko losuje z magicznej skrzynki zadanie dla całej grupy. W poszczególnych częściach Sali oznaczonych kolorami znajdują się obrazki, które dzieci będą ze sobą porównywać.
-czerwona koperta – marsz do czerwonej chorągiewki. Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci, które grają na komputerze oraz dzieci, które bawią się na boisku;
-zielona koperta – czworakowanie do zielonej chorągiewki. Porównywanie ilustracji przedstawiających dzieci, które oglądają telewizję oraz pływają na basenie;
- żółta chorągiewka- żabie skoki w kierunku żółtej chorągiewki. Porównywanie ilustracji na których dzieci jadą samochodem z rodzicami i jadą na rowerach z rodzicami;
-niebieska koperta- marsz na paluszkach do niebieskiej chorągiewki. Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci leżące na kanapie oraz dzieci biegające po podwórku.
Dzieci porównują pary obrazków, wypowiadają się na temat tego, który sposób spędzania wolnego czasu jest korzystniejszy, co daje dzieciom więcej radości i energii.
5. Ruchowa improwizacja piosenki „Skacz do góry”.
6. Nauka rymowanki „Sport”
Czy to chłopiec, czy dziewczynka,
chce być sprawny jak sprężynka.
Ćwiczy całe dnie i ranki,
skacząc stale przez skakanki.
Więc pamiętaj zawsze o tym,
kto nie ćwiczy ma kłopoty!
7. Zabawa ruchowa „Idziemy na spacerek”- zabawa ze śpiewem przy użyciu chusty Klanza. Dzieci podzielone na trzy grupy otrzymują opaski z rysunkami piłek w trzech kolorach: niebieskim, żółtym i czerwonym. Dzieci maszerują po obwodzie koła z chustą i śpiewają:
I. Idziemy na spacerek /x3
zatrzymujemy się
Wracamy ze spacerku /x3
zatrzymujemy się.
Ref. Och, och! Raz, dwa, trzy
i kręcimy i kręcimy i kręcimy się.
Na sygnał: Piłki niebieskie, dzieci z piłeczkami w tym kolorze wchodzą pod chustę i skaczą jak piłeczki.
II. Biegniemy na spacerku /x3
zatrzymujemy się
wracając też biegniemy /x3
zatrzymujemy się
Ref. Och, och! Raz, dwa, trzy
i kręcimy i kręcimy i kręcimy się.
Na sygnał: Piłki żółte, pod chustą skaczą dzieci z takimi piłeczkami.
III. Skaczemy na spacerku /x3
zatrzymujemy się
wracając też skaczemy /x3
zatrzymujemy się
Ref. Och, och!..
Na sygnał: Piłki czerwone, pod chusta skaczą dzieci z piłeczkami w tym kolorze.
8. Podsumowanie zajęć: Jak czujecie się po zajęciach? O czym powinniśmy wszyscy pamiętać?


Temat zajęć: Sport dla każdego
Cel ogólny:
-Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności ruchowej na prawidłowy rozwój organizmu;
-Kształtowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu;
-Zwiększenie aktywności fizycznej;
-Zainteresowanie tematyką sportu i współzawodnictwa.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozumie znaczenie aktywności ruchowej;
-wymienia nazwy dyscyplin sportowych;
-aktywnie zainteresuje się sportem;
-pozna sprzęty sportowe;
-współdziała w grupie;
-zna zasady zdrowego współzawodnictwa;
-dostrzega swoje mocne strony
Metody:
-ćwiczenia praktyczne,
-drama
Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci rymowanką
Na paluszki się wspinamy
w górę rączki wyciągamy
do podłogi dotykamy
i ze sobą się witamy: Dzień dobry!
2. Rozpoczęcie zajęć- O czym rozmawialiśmy na poprzednich zajęciach? Co to znaczy, że ruch to zdrowie?
3. Sportowa skrzynka – Dzieci przez dotyk próbują odgadnąć jakie sprzęty sportowe znajdują się w skrzynce.
4. Oglądanie kącika sportu zorganizowanego w Sali- wystawka zdjęć znanych sportowców, sprzętu sportowego oraz nagród, jakie otrzymali sportowcy w różnych dziedzinach. Rozmowy na temat sylwetek sportowców oraz ich osiągnięć.
5. Słuchanie wiersza „Elementarz sportowy”, rozmowa na jego temat. Dzieci wymieniają dyscypliny sportowe, jakie pojawiły się w tekście. Wypowiedzi na temat znanych dzieciom dyscyplin.
ELEMENTARZ SPORTOWY
Każde dziecko o tym wie:
Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa.
Są reguły, jest zabawa.
Jest dyscyplin co nie miara,
część z nich nowa, a część stara.
Od wędkarstwa, sztuk łowieckich,
od antycznych igrzysk greckich,
poprzez dzieje, poprzez lata
aż do współczesnego świata.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.
Może rolki, koszykówka,
rower, piłka lub siatkówka,
szachy, judo czy pływanie
taniec, skoki, żeglowanie
biegi, sanki i łyżwiarstwo,
hokej, snowboard czy narciarstwo?
Może tenis lub karate?
Namów mamę, siostrę, tatę.
Również dla twojego brata
dobrodziejstwa sportów świata:
refleks, sprawność, orientacja,
walka i rywalizacja.
Ważna jest też ta zasada
(to zaleta jest, nie wada):
nie są ważne tu medale,
lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale,
czy szanujesz przeciwnika.
Jaki jesteś, stąd wynika!
Sport nauczyć może wiele.
Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,
a z wszystkiego jedna racja:
górą sport i rekreacja!

6. Zabawa „Talent sportowy”- dzieci podzielone na dwie drużyny biorą udział w czterech konkurencjach nawiązujących do dyscyplin sportowych:
- kozłowanie piłką, najpierw w miejscu, następnie z przemieszczaniem się oraz rzuty do kosza;
- strzelanie krążkiem hokejowym do bramki;
- odbijanie piłeczką do tenisa stołowego;
- strzelanie piłką do bramki.
Ocenianie na podstawie tabeli wyników oraz osobistych wrażeń dzieci, w jakiej dyscyplinie sportowej radzą sobie najlepiej.
7. Rozmowa na temat samopoczucia dzieci po intensywnej aktywności fizycznej.
8. Ruchowa improwizacja piosenki „Skacz do góry”
9. Co nam daje uprawianie sportu? Przyporządkowywanie ilustracji do odpowiedniej skrzynki: sport lub bezczynność. Przykładowe ilustracje: uśmiechnięte i smutne dziecko, grupa dzieci i jeden smutny chłopiec.
10. Sportowe kalambury-dzieci podzielone na 3 drużyny. Wybrana osoba z grupy przedstawia ruchem wylosowaną przez siebie dyscyplinę sportu. Zadaniem pozostałych grup jest odgadnięcie, jaka to dyscyplina.
11. Podsumowanie zajęć. Zadaniem każdego dziecka jest dokończenie zdania „Na dzisiejszych zajęciach najbardziej podobało mi się…”
12. Rozdanie pamiątkowych medali „Aktywny Przedszkolak”

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszystkich zadaniach. Zainteresowały się sportem i sportowcami, a nawet okazało się, że wielu z nich znali. Dzieci mogły spróbować swoich sił w różnych konkurencjach sportowych, co sprawiło że obecnie coraz częściej sami sięgają po różne przybory sportowe i gimnastyczne. Zadowolone miny na poniższych zdjęciach mówią same za siebie.
Relacja 2014-03-23, 17:59 | autor: Justyna Zabój
Przedszkolowo.pl logo