Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Woda skarbem i życiem - pijmy ją na zdrowie - wojewódzki konkurs plastyczny

25 stycznia Samorządowe Przedszkole w Dydni otrzymało patronat akcji „Mamo, tato, wolę wodę” i zakwalifikowało się do II etapu konkursu organizowanego w ramach akcji. To wielkie wyróżnienie dało nam ogromną motywację do podjęcia dalszych starań, by promować picie wody. Jednym z wielu naszych działań w tym kierunku jest organizacja konkursu plastycznego: „Woda skarbem i życiem - pijmy ją na zdrowie.”

Konkurs trwa od 25.02.2013 r. do 15.03.2013 r. i skierowany jest do uczniów Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką i mieć dowolny format; będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych.

Na laureatów w każdej kategorii wiekowej czekają wspaniałe nagrody i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają drobny upominek.

Na uroczyste ogłoszenie wyników zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do Wiejskiego Domu Kultury w Dydni w dniu 22.03.2013r. o godzinie 13.00

Pozostałe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt.”WODA SKARBEM I ŻYCIEM – pijmy ją na zdrowie”1. Do udziału w konkursie zapraszamy wychowanków Przedszkoli, uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Województwa Podkarpackiego,

2. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole w Dydni,

3. Konkurs zostanie ogłoszony 25 lutego i trwać będzie do 15 marca 2013r,

4. Konkurs prowadzony będzie w 4 kategoriach wiekowych:
  • Przedszkola i klasy 0,
  • Klasy I – III,
  • Klasy IV-VI
  • Gimnazjum

5. W każdej grupie wiekowej powołane przez organizatorów jury wytypuje zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe,

6. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką i mogą mieć dowolny format,

7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę; nie przyjmujemy prac zbiorowych,

8. Nie ma limitu prac przesłanych z poszczególnych placówek,

9. Każda praca konkursowa powinna na odwrocie posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, grupa/ klasa oraz nazwa przedszkola lub szkoły,

10. Jury przy wyborze tematu będzie brać pod uwagę pomysłowość w ujęciu tematu, staranność, walory artystyczne oraz wykorzystanie różnych technik

11. Prace prosimy przesyłać na adres:

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Dydnia 212
36-204 Dydnia


12. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora (nie będą zwracane uczestnikom konkursu),

13. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy, publikowanie fotografii prac na stronie internetowej przedszkola oraz w prasie.

14. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,

15. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22 marca 2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Dydni o godz. 13:00, gdzie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.

16. Wszelkie pytania prosimy kierować dzwoniąc pod numer 13 430 32 53.

Konkurs trwał do: 2013-03-15, 00:00
Konkurs 2013-02-28, 18:05 | autor: Anna Wolwowicz
Przedszkolowo.pl logo