Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2015/2016

Rok przedszkolny minął szybko i przyszedł czas pożegnania. Jak co roku do przedszkola przybyli nasi bliscy oraz gospodarz gminy pan Jerzy F. Adamski. Starszaki w swoim programie artystycznym pożegnały przedszkole, swoich kolegów i koleżanki oraz wszystkie panie. Opowiedziały też o swoich planach na wakacje. Po występie głos zabrali pani dyrektor oraz pan wójt. Następnie dzieci kończące przedszkole otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki, albumy ze zdjęciami oraz indeksy bezpiecznego przedszkolaka. Zaś ich rodzice z rąk pani dyrektor otrzymali podziękowania za ofiarowane wsparcie i zaangażowanie w życie przedszkola. Na zakończenie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców- pani Aleksandra Haduch, która w kilku zdaniach podziękowała nauczycielom i pracownikom przedszkola za ich pracę i poświęcenie.
Komunikat 2016-06-25, 12:33 | autor: Anna Wolwowicz
Przedszkolowo.pl logo